شما می توانید از طریق لینک زیر در صفحه اینستاگرام سایت مشترک شوید

Menu

سوالات آزمون های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی تمامی سال ها

سوالات آزمون های کارشناسی ارشد مجموعه شیمی

سوالاتپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحیلینک دانلود
ارشد شیمی 89دانلود( پسورد: alivechem.com )
ارشد شیمی 90دانلود( پسورد: alivechem.com )
ارشد شیمی 91دانلود( پسورد: alivechem.com )
ارشد شیمی 92دانلود( پسورد: alivechem.com )
ارشد شیمی 93 دانلود( پسورد: alivechem.com )
ارشد شیمی 94 دانلود( پسورد: alivechem.com )
ارشد شیمی 95 دانلود( پسورد: alivechem.com )
ارشد شیمی 96دانلود( پسورد: alivechem.com )
ارشد شیمی 97دانلود( پسورد: alivechem.com )
ارشد شیمی 98دانلود( پسورد: alivechem.com )
ارشد شیمی 99دانلود( پسورد: alivechem.com )
ارشد شیمی 1400دانلود( پسورد: alivechem.com )
ارشد شیمی 1401دانلود( پسورد: alivechem.com )
ارشد شیمی 1402دانلود( پسورد: alivechem.com )

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- شیمی تجزیه (دروس تجزیه 1 و 2 و شیمی تجزیه دستگاهی)، 3- شیمی معدنی (دروس شیمی معدنی 1 و 2، آلی فلزی)، 4- شیمی فیزیک (دروس شیمی فیزیک 1 و 2، کوانتوم و طیف سنجی)، 5- شیمی آلی (دروس آلی 1، 2 و 3، جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی، شیمی فیزیک آلی)، 6- شیمی کاربردی (اصول محاسبات شیمی صنعتی، شیمی صنعتی 1 و 2، اصول تصفیه آب و پساب های صنصعتی و خوردگی فلزات).