شما می توانید از طریق لینک زیر در صفحه اینستاگرام سایت مشترک شوید

Menu

مولکول تتراسایکلین Tetracycline

tetracy

تتراسیکلین‌ها خانواده‌ای از آنتی بیوتیک‌های باکتری کش هستند که به وسیله باکتری استرپتومایسس تولید می شوند برای اولین بار در سال 1945 توسط B. M. Duggar کشف شدند.  در مقابل باکتری‌های مختلف گرم منفی و گرم مثبت، مایکو پلاسما‌ها، کلامیدیا‌ها و ریکتزیا‌ها فعال می‌باشند.تتراسیکلین برای درمان آکنه نیز استفاده می‌شود.همچنین به دلیل جذب آن توسط استخوان ازآن به عنوان نشانگر در بررسی‌های رشد استخوان‌ها در بیوپسی‌های انسانی استفاده می‌شود.این داروها با اتصال به ریبوزوم از پروتیین سازی جلوگیری می‌کنند.تتراسیکلین‌های گوناگون (مثل داکسی سیکلین، مینوسیکلین، اکسی تتراسیکلین و…)فغالیت ضد میکروبی مشابه ولی خواص فارماکولوژیک متفاوت دارند.