شما می توانید از طریق لینک زیر در صفحه اینستاگرام سایت مشترک شوید

Menu

آنتول

آنتول با نام علمی 1-متوکسی-4-[(E1)-پروپ-1-ان-یل]بنزن از مشتقات ترکیب Anisole می باشد. آنتول بخش عمده روغن گیاهان انیسون، بادیان رومی و رازیانه را تشکیل می دهد. آنتول همچنین با عنوان کافور رازیانه نیز شناخته شده است و بیشتر به عنوان طعم دهنده و عطر استفاده می شود.

روغن های معطر از گیاهان انیسون و رازیانه از زمان رنسانس استخراج می شده است، تا اینکه در سال 1866 شیمیدان آلمانی امیل ارلن مایر توانست به ساختار ماده اصلی تشکیل دهنده این روغن ها پی ببرد. در حال حاضر بیشتر آنتول تجاری از شیره درختان همچون تربانتین ساخته می شود.

آنتول بسیار آبگریز است در حالیکه در اتانول محلول است و ترکیبی از آن تولید ‘اثر اوزو’ می کند. هنگامی که اوزو (نوعی مشروب) یا لیکورهای (نوعی مشروب) دیگری با طعم رازیانه از قبیل ابسنث (نوعی مشروب) و اراک (نوعی مشروب) با آب یا یخ مخلوط می شوند به سرعت یک امولسیون بسیار پایدار را تشکیل می دهند. اثر اوزو یک مکانیسم باالقوه برای طراحی امولسیون های فاقد سورفکتانت ها بدون نیاز به پایدار کننده های گران و سریع می باشد.