شما می توانید از طریق لینک زیر در صفحه اینستاگرام سایت مشترک شوید

Menu

گاز خردل

mustard-gas-250_tcm18-156888Sulfur-mustard-2D-skeletal

خردل گوگردی ، خردل گوگرد  یا سولفور موستارد ( بیس (2-کلرو اتیل) سولفید )، معمولا به عنوان گاز خردل شناخته شده است . یک دسته از عوامل جنگ شیمیایی می باشد که قابلیت ایجاد تاول های بزرگ را بر روی پوست و ششی که در معرض آن قرار گرفته اند را داراست و دارای اثرات مخرب و دراز مدت بر روی پوست، چشم، سیستم تنفسی و دستگاه گوارشی است . گاز خردل عامل آلکیله کننده و سرطانزا نیز هست.. خردل گوگرد خالص بی رنگ و مایعی چسبناک در دمای اتاق است. هنگامی که در فرم های ناخالص، از جمله به عنوان عوامل جنگ استفاده می شود دارای رنگ زرد – قهوه ای و دارای بوی شبیه گیاهان خردل، سیر، ترب کوهی می باشد علت نامگذاری آن به عنوان گاز خردل نیز به همین دلیل می باشد. این گاز به عنوان سلاح شیمیایی در جنگ جهانی اول و نیز جنگ ایران و عراق به کار رفت.

همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است این ترکیب به راحتی به وسیله واکنش جانشینی نوکلئوفیلی درون مولکولی تشکیل یک حلقه یون سولفونیوم می کند و یک یون کلر آزاد می کند. این ترکیب واسطه بسیار واکنش پذیر می باشد و می تواند به طور همیشگی نوکلئوتید گوانین را در رشته DNA آلکینه کند. که مانع از تقسیم سلولی و نهایتا منجر به مرگ سلولی برنامه ریزی شده و یا  اگر مرگ سلول فوری نیست، DNA آسیب دیده ممکن است منجر به توسعه سرطان شود. سولفور موستارد در آب زیاد محلول نیست اما در چربی بسیار محلول است که به جذب سریع آن به داخل پوست کمک می کند.

800px-Mustard-dna