شما می توانید از طریق لینک زیر در صفحه اینستاگرام سایت مشترک شوید

Menu

کلریناسیون، کلرال و ددت

ddt

کلریناسیون اتانول در تولید تری کلرواستالدهید، اولین بار در سال 1832 توضیح داده شد. فرم هیدراته این ترکیب به کلرال موسوم است و یک داروی خواب آور قوی است که به آب لقب قطره بیهوش کننده داده اند. کلرال واکنشگر کلیدی در سنتز حشره کش قوی DDT (خلاصه نام غیر سیستماتیک دی کلرو دی فنیل تری کلرو اتان) است.

EGG

استفاده از DDT در کنترل امراضی که ناقل آن حشره است، جان میلیون ها انسان را در نیم قرن گذشته نجات داده است. این عمل عمدتاً از طریق نابود کردن پشه آنوفل، عامل اصلی پارازیتی که سبب مالاریا می شود، انجام گردیده است. اگرچه سمی بودن آن برای پستانداران کم است (دز کشنده آن برای انسان حدود 500 میلی گرم بر کیلوگرم وزن انسان می باشد)، DDT در برابر تخریب بیولوژیکی بسیار مقاوم است و تجمع آن در زنجیره غذایی، آن را برای پرندگان و ماهیها خطرناک می سازد. لذا، از سال 1972 به بعد مصرف آن توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا ممنوع شده است.