شما می توانید از طریق لینک زیر در صفحه اینستاگرام سایت مشترک شوید

Menu

مولکول سولفامتازین

sulfameth

سولفامتازین Sulfamethazine (یا سولفادیمیدین sulfadimidine) یک آنتی بیوتیک در کلاس سولفانامید است. که تحت نام های تجاری متعدد به بازار عرضه شده است. سنتز آن اولین بار توسط کالدول W. T. Caldwell و همکارانش در سال 1941 گزارش شده است.

بسیاری از داروهای سولفونامید باعث عوارض عصبی از جمله سردرد و بی خوابی می شوند. اما این دارو فاقد این عوارض جانبی می باشد. K. جانسون و همکارانش به تازگی در ETH لوزان (سوئیس) نشان دادند که عوارض جانبی با اختلال در آنزیم ردوکتاز sepiapterin ایجاد می شود. از آنجا که سولفامتازین با سایت فعال آنزیم جفت نمی شود یا متناسب نیست باعث ایجاد عوارض جانبی نمی شود.