شما می توانید از طریق لینک زیر در صفحه اینستاگرام سایت مشترک شوید

Menu

لیست اعضا گروه آموزشی کیمیاپژوه

1- محمد رضا طاهری

دانشجوی دکتری فیتوشیمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی

رتبه 3 کنکور دکتری

2- صادق یعقوب نژاد

دانشجوی دکتری شیمی تجزیه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی

3- عباس محمدی

دانشجوی دکتری شیمی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

رتبه 9 آزمون کارشناسی ارشد 1389
رتبه 5 آزمون دکتری
3 سال سابقه تدریس دروس شیمی ارشدو کارشناسی
4- محمود میرزائی
دکتری شیمی فیزیک
تدریس در مقطع کارشناسی – شیمی عمومی – شیمی فیزیک – شیمی کوانتومی – طیف سنجی مولکولی – کنکور کارشناسی ارشد – کنکور دکتری شیمی فیزیک
5- ابوالفضل حاتمی
کارشناسی ارشد پلیمر از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رتبه 1 المپیاد بین المللی دانشجویی شیمی