شما می توانید از طریق لینک زیر در صفحه اینستاگرام سایت مشترک شوید

Menu
tabligh vasat

دو کتاب عالی در زمینه کپیلاری الکتروفورز و کروماتوگرافی مایع تهیه ای

cepreb

High performance capillary electrophoresis By David Heiger

Principles in preparative HPLC By Udo Huber Ronald E. Majors

یکی از تکنینک های مهم جداسازی در شیمی تجزیه تکنیک کپیلاری الکتروفورز می باشد . در این تکنیک  گونه ها بر اساس تفاوت تحرک در مهاجرت در حضور میدان الکتریکی خارجی از یکدیگر جداسازی می شوند . از تکنیک کروماتوگرافی مایع تهیه ای نیز به منظور خالص سازی ترکیبات استفاده می شود . این دو کتاب جهت دانلود در ادامه مطلب قرار داده شده اند.

دانلود : دانلود کتاب کپیلاری الکتروفورز

حجم فایل : 1.67MB

دانلود : دانلود کتاب کروماتوگرافی مایع تهیه ای

حجم فایل : 1.44MB

پسورد فایل های فشرده : alivechem.com

دیدگاه خود را به ما بگویید.