شما می توانید از طریق لینک زیر در صفحه اینستاگرام سایت مشترک شوید

Menu

جنگ شیمیایی در طبیعت : سوسک بمب افکن

beetle

قدرت اکسندگی 5،2- سیکلوهگزا دی ان- 4،1- دی اُنها (p- بنزوکینونها) توسط برخی از بندتنان مانند هزارپا، سوسک و موریانه به عنوان عوامل دفاع شیمیایی به کار می رود. جالب ترین نمونه از این نوع سوسک بمب افکن است. این نوع سوسک در غدد دفاعی خود دارای 4،1- بنزن دی اُل (هیدروکینون)، مشتقات ساده آلکیل آن ها و هیدروژن پراکسید می باشد. در هنگامی که آن ها توسط یک مهاجم مورد حمله قرار می گیرند، این مخلوط به محفظه ای به نام اتاقک تخلیه وارد می شود. در اینجا آنزیمی باعث یک واکنش انفجاری شده کینون و اکسیژن ایجاد می گردد. این مخلوط با دمای 100 درجه سانتی گراد با دقت و فشار به طرف دشمن پاشیده می شود.